Aviz de confidențialitate GDPR

Acord pentru prelucrare date personale de către SC ORANGE K TEAM TECH SRL

Data intrării în vigoare:  25 mai 2018

 • Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea.

Care este sfera de aplicare a acestui aviz de confidențialitate?

Avizul de confidențialitate din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (GDPR) explică modul în care SC ORANGE K TEAM TECH SRL (cu sediul în București, sect.4, Str. Turnu Magurele, Nr. 5, Camera 1, Bloc C1B, Scara 1, Etj 3, Ap 13) – „Societatea”, utilizează datele dumneavoastră personale și poate include datele personale ale unor terțe persoane atunci când ne furnizați datele personale ale acestora. Acesta oferă detalii privind modul în care colectăm datele dumneavoastră personale, motivele pentru care le colectăm și persoanele cărora le putem transmite. Acest aviz de confidențialitate dezvăluie și drepturile dumneavoastră privind datele personale. El se aplică pentru toate datele dumneavoastră, inclusiv date personale stocate electronic sau în variantă tipărită.

Care sunt datele personale pe care le putem colecta?

Societatea colectează și procesează datele dumneavoastră personale care pot proveni direct de la dumneavoastră sau de la persoane împuternicite de dumneavoastră a ne furniza aceste date. Datele personale includ toate informațiile care vă identifică sau care pot fi folosite pentru a vă identifica.

În plus, putem obține date personale despre dumneavoastră din surse aflate la dispoziția publicului și de la terțe părți, date care pot include următoarele categorii de informații cu caracter personal:

 • Detalii personale – nume; prenume; sex; vârstă; înregistrări video; adresă orientativă de domiciliu/ reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; adresă de email, semnătură, cod numeric personal (doar pentru analize speciale – biopsie, analize medicale);
 • Detalii de plată (numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unui serviciu în numele şi pentru dumneavoastră);
 • Date despre starea de sănătate (simptome; boli anterioare; medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; serviciile pe care le accesaţi; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem, recomandăm sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii familiei dumneavoastră);
 • Opinii despre noi sau produsele folosite și serviciile noastre (orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
 • Comunicare şi alte preferinţe personale (date referitoare la serviciile prestate de către Societate și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor prestate de către noi către dumneavoastră.

Cum vom folosi datele dumneavoastră personale?

Procesarea datelor dumneavoastră personale include modalitățile în care putem înregistra, organiza, structura, stoca, adapta sau modifica, prelua, consulta, utiliza, divulga prin transmitere sau chiar pune la dispoziție, restricționa, șterge sau distruge datele dumneavoastră personale.

Putem procesa datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră (prestarea şi înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea rezultatelor investigaţiilor efectuate sau prin intermediul terţilor cu care Societatea are contract de prestări servicii; comunicarea informațiilor privind siguranța produsului folosit în cadrul procedurii aplicate, primirea şi raportarea evenimentelor adverse);
 • Comunicări de marketing (pentru a desfășura programe de promovare (de exemplu – programe de reduceri; pentru a vă determina eligibilitatea pentru anumite produse, servicii sau programe, comunicări despre produse);
 • Monitorizarea interacțiunilor dumneavoastră (online și offline) cu noi;
 • Gestiunea financiară (eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăţilor efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe); transmiterea de notificări şi chemarea în judecată în cazul debitelor nerecuperate pe cale amiabilă; elaborarea de rapoarte financiare, emiterea situaţiilor financiare);
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune);
 • Proceduri judiciare şi anchete guvernamentale (de exemplu, temeiul mandatelor, citaţiile şi ordinele judecătoreşti);
 • Administrarea website-ului;

Pentru orice alte scopuri în cazul în care suntem obligați să vă notificăm și să vă cerem consimțământul, inclusiv acele scopuri impuse de legea locală, vă vom cere consimțământul înainte de a vă prelucra datele personale în respectivele scopuri.

Care este baza noastră juridică pentru procesarea datelor dumneavoastră personale?

Baza legală aplicabilă conform căreia procesăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile specifice enumerate mai sus include următoarele:

 • Respectarea legilor aplicabile sau executarea contractului de prestări servicii medicale: În anumite circumstanțe, este posibil să fie necesar să procesăm datele dumneavoastră personale pentru a respecta o lege/reglementare relevantă sau pentru a ne îndeplini obligațiile care reies din contractul aferent dumneavoastră. Dacă procesăm datele dumneavoastră personale pentru a ne îndeplini obligațiile legale, este probabil să nu vi se permită să vă opuneți cu privire la această activitate de procesare, dar de obicei, veți avea dreptul de a accesa sau de a revizui aceste informații, cu excepția cazului în care acestea ar împiedica executarea obligațiilor noastre legale. Dacă recurgem la procesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale în temeiul unui contract din cadrul căruia faceţi parte, s-ar putea să nu puteți contesta această procesare sau dacă alegeți să renunțați sau să vă opuneți procesării noastre, aceasta poate afecta capacitatea noastră de a îndeplini o obligație contractuală pe care v-o datorăm.
 • Interesul nostru legitim: Putem procesa datele dumneavoastră personale pe baza intereselor noastre legitime de a comunica și de a gestiona interacțiunile cu dumneavoastră în legătură cu produsele și serviciile. Pe lângă celelalte drepturi descrise mai jos, aveți dreptul de a contesta procesarea datelor dumneavoastră personale.
 • Pe baza consimțământului dumneavoastră: În unele cazuri, vă putem solicita consimțământul pentru a colecta și procesa datele dumneavoastră personale. Dacă alegeți să ne acordați consimțământul dumneavoastră, puteți să vi-l retrageți mai târziu (sau să optați pentru excluderea voluntară) contactându-ne. Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta nicio procesare a datelor personale care a avut loc deja. În cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale pe baza unui consimțământ, vă vom oferi informații mai detaliate în momentul în care vom obține consimțământul dumneavoastră.

Cui și când vom divulga sau transmite datele dumneavoastră personale?

Vom transmite sau divulga datele dumneavoastră personale următoarelor entități:

 • Terțelor părți pe care le vom contracta în vederea desfășurării serviciilor în numele nostru pentru a efectua activități sau funcții legate de scopurile procesării datelor dumneavoastră personale descrise mai sus. Vom solicita ca aceste părți terțe care acționează în numele nostru să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale pe care le transmitem acestora. Aceste terțe părți au convenit contractual asupra faptului că nu vor utiliza sau divulga datele dumneavoastră personale în alte scopuri decât cele necesare pentru a ne furniza serviciile, a efectua servicii în numele nostru sau pentru a respecta legile sau reglementările aplicabile.
 • Potențialilor cumpărători terț Dacă decidem să ne reorganizăm sau să cesionăm o afacere prin vânzare, fuziune sau achiziție, putem transmite datele personale cumpărătorilor actuali sau potențiali. Vom solicita ca respectivii cumpărători să vă folosească datele personale în conformitate cu acest aviz de confidențialitate.
 • Proceduri judiciare. În situația în care între dumneavoastră și noi apar neînţelegeri pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, stabilirea unui diagnostic si procedura aplicată) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • Medici colaboratori/asistenți medicali şi alţi furnizori de servicii medicale – aceştia au obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră atât prin prisma Legii pacientului cât şi prin prisma GDPR.

Cum vă protejăm datele personale?

Utilizăm garanții administrative, tehnice și fizice de standard profesional pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii, furtului, utilizării incorecte, accesului neautorizat, modificării, divulgării și distrugerii. Permitem accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați și terțe părți care acționează în numele nostru și care justifică un interes legitim pentru un astfel de acces. Vom transfera datele dumneavoastră personale către terțe părți care acționează în numele nostru, în cazul în care am primit asigurări în scris că datele dumneavoastră personale vor fi protejate în conformitate cu acest aviz de confidențialitate și cu politicile și procedurile noastre de confidențialitate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

Datele personale vor fi păstrate pe durata colaborării dumneavoastră cu noi. Vom stoca și păstra datele personale pe care le colectăm în conformitate cu politica noastră de păstrare a înregistrărilor corporative, după care acestea vor fi arhivate sau șterse. Vă rugăm să rețineți faptul că anumite informații ar putea fi păstrate pentru perioade mai îndelungate de timp dacă avem obligații continue față de dumneavoastră sau dacă legea locală o cere.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul să consultați și să obțineți o copie a datelor dumneavoastră personale, inclusiv o copie electronică pe care o avem, precum și să ne solicitați să facem modificări în cazul datelor personale inexacte sau incomplete de care dispunem cu referire la dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita ca noi să ștergem datele dumneavoastră atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care ni le-ați furnizat, să restricționăm modul în care vă procesăm datele personale în anumite scopuri limitate în cazul în care nu este posibilă ștergerea datelor, sau să vă opuneți procesării datelor personale. În anumite situații, puteți solicita portarea datelor dumneavoastră către o terță parte aleasă de dumneavoastră.

De asemenea, în situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Ce se întâmplă dacă revizuim acest aviz de confidențialitate?

Din când în când, putem modifica acest aviz de confidențialitate ca să reflecte modificările aduse obligațiilor noastre legale sau modurile în care procesăm datele dumneavoastră. Vă vom comunica orice modificare semnificativă adusă acestui aviz de confidențialitate și aceasta va intra în vigoare atunci când va fi comunicată.

Inexistenta unui proces decizional automatizat

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră presupune şi faptul că, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. În cazul în care vom decide să creem un astfel de profil, vă vom solicita să vă exprimaţi consimţământul în mod explicit.

Ce soluții aveți la dispoziție?

Pentru mai multe informații despre drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și protecția datelor sau în cazul în care nu puteți rezolva o problemă direct cu noi și doriți să faceți o plângere, vă rugăm să contactați autoritatea de protecție a datelor specifică țării (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Acest website foloseste cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse.

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.

Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;

Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

CE ESTE UN “COOKIE”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

EXISTA 2 CATEGORII MARI DE COOKIE-URI:

Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

CARE SUNT AVANTAJELE COOKIE-URILOR?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

CARE ESTE DURATA DE VIATA A UNUI COOKIE?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

CE SUNT COOKIE-URILE PLASATE DE TERTI?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

CUM SUNT FOLOSITE COOKIE-URILE DE CATRE ACEST SITE

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: (Google, Facebook )

COOKIE-URI DE PERFORMANTA

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

COOKIE-URI PENTRU ANALIZA VIZITATORILOR

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 

COOKIE-URI PENTRU GEOTARGETTING

 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

 

ALTE COOKIE-URI ALE TERTELOR PARTI

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

 

CE TIP DE INFORMATII SUNT STOCATE SI ACCESATE PRIN INTERMEDIUL COOKIE-URILOR?

 

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

 

DE CE SUNT COOKIE-URILE IMPORTANTE PENTRU INTERNET?

 

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

 

EXEMPLE DE INTREBUINTARI IMPORTANTE ALE COOKIEURILOR ( CARE NU NECESITA AUTENTIFICAREA UNUI UTILIZATOR PRIN INTERMEDIUL UNUI CONT):

 

Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.

Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe unwebsite (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

 

SECURITATE SI PROBLEME LEGATE DE CONFIDENTIALITATE

 

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

 

SFATURI PENTRU O NAVIGARE SIGURA SI RESPONSABILA, BAZATA PE COOKIES.

 

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

 

CUM POT OPRI COOKIE-URILE?

 

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

http://support.microsoft.com/kb/196955

Cookie settings in Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Cookie settings in Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Cookie settings in Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

LINKURI UTILE

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

All About Cookies

http://www.allaboutcookies.org/

Aveti la dispozitie urmatorul site pentru a oferi mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidentialitate, puteti accesa si urmatoarele linkuri:

www.youronlinechoices.eu/ro

http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies—increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx

Cookie Google Analytics:

Google Analytics este un instrument simplu, ușor de utilizat, care ajută proprietarii site-urilor să măsoare modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul site-ului web. Întrucât un utilizator navighează între pagini web, Google Analytics oferă etichetelor (bibliotecilor) JavaScript de proprietari de site-uri pentru a înregistra informații despre pagina pe care un utilizator le-a văzut, de exemplu adresa URL a paginii. Bibliotecile JavaScript Google Analytics utilizează cookie-urile HTTP (este o bucată mică de date trimise de pe un site web și stocată pe computerul utilizatorului de către browser-ul utilizatorului în timp ce utilizatorul navighează.) Cookie-urile au fost proiectate să fie un mecanism sigur pentru ca site-urile web să-și amintească informațiile de stat sau pentru a înregistra activitatea de navigare a utilizatorului) pentru a “aminti” ce a făcut un utilizator pe paginile anterioare / interacțiuni cu site-ul Web.

Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise și stocate pe un server Google

Google Analytics acceptă două biblioteci JavaScript (etichete) pentru măsurarea site-ului web:

utilizarea cookie-urilor analytics.js

Biblioteca JavaScript analytics.js face parte din Universal Analytics și utilizează module cookie primare pentru:

– Distinge utilizatorii unici

– Accelereaza rata solicitării

Atunci când se utilizează fragmentul JavaScript recomandat, analytics.js stabilește modulele cookie pe cel mai înalt nivel de domeniu. De exemplu, dacă adresa site-ului dvs. Web este blog.example.co.uk, analytics.js va seta domeniul cookie la .example.co.uk. Setarea cookie-urilor pe cel mai înalt nivel al domeniului permite utilizatorilor să fie urmăriți între subdomenii fără nicio altă configurație.

utilizarea cookie-urilor ga.js

Baza de date ga.js JavaScript utilizează module cookie primare pentru:

– Determina ce domeniu să măsurați

– Distinge utilizatorii unici

– Accelereaza rata solicitării

– Reține numărul și ora vizitelor anterioare

– Aminteste informațiile sursei de trafic

– Determina începutul și sfârșitul unei sesiuni

– Aminteste valoarea variabilelor personalizate la nivel de vizitator

În mod implicit, această bibliotecă stabilește module cookie pe domeniul specificat în proprietatea browserului document.host și stabilește calea cookie la nivelul rădăcină.